socket.c 4.46 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <arpa/inet.h>
6
7
#include <stdlib.h>
#include "../defines.h"
8
9
#include "socket.h"

10
int prrt_create_socket(prrt_socket *sock_ptr, uint16_t port) {
11
  // Create Data Socket
12
  if((sock_ptr->fd_data = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0) {
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
    perror("cannot create socket");
    return -1;
  }

  // Bind Data Socket
  struct sockaddr_in address;
  memset((char*) &address, 0, sizeof(address));
  address.sin_family = AF_INET;
  address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  address.sin_port = htons(port);

24
  if(bind(sock_ptr->fd_data, (struct sockaddr *) &address, sizeof(address)) < 0) {
25
26
27
28
29
    perror("cannot bind socket");
    return -1;
  }

  // Create Feedback Socket
30
  if((sock_ptr->fd_feedback = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0) {
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
    perror("cannot create socket");
    return -1;
  }

  // Bind Feedback Socket
  memset((char*) &address, 0, sizeof(address));
  address.sin_family = AF_INET;
  address.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
  address.sin_port = htons((uint16_t) (port + 1)); // TODO: fail if port is 65535

41
  if(bind(sock_ptr->fd_feedback, (struct sockaddr *) &address, sizeof(address)) < 0) {
42
43
44
45
46
47
48
    perror("cannot bind socket");
    return -1;
  }

  return 0;
}

49
50
int prrt_connect(prrt_socket *sock_ptr, char *host, uint16_t port) {
  prrt_receiver recv = { host , port};
51

52
53
54
55
56
57
  if(sock_ptr->receiver_len < PRRT_MAX_RECEIVER_COUNT) {
    sock_ptr->receivers[sock_ptr->receiver_len] =recv;
    sock_ptr->receiver_len++;
  } else {
    return -1;
  }
58
59
60
61

  return 0;
}

62
int prrt_send(prrt_socket *sock_ptr, const void *data, size_t data_len) {
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
  prrt_packet * packet = malloc(sizeof(prrt_packet));
  create_packet_source(packet, 5, data, data_len);

  uint8_t buf[MAX_PAYLOAD_LENGTH];
  uint32_t length = packet_size(packet);
  if(encode_packet_source(buf, MAX_PAYLOAD_LENGTH, packet) < 0) {
    perror("BUF too small.");
    return -1;
  }

  print_packet(packet);

75
76
77
  int i;
  for(i = 0; i < sock_ptr->receiver_len; i++) {
    prrt_receiver recv = sock_ptr->receivers[i];
78

79
    struct hostent *hp;
80

81
82
83
84
    struct sockaddr_in targetaddr;
    memset((char*) &targetaddr, 0, sizeof(targetaddr));
    targetaddr.sin_family = AF_INET;
    targetaddr.sin_port = htons(recv.port);
85

86
87
    hp = gethostbyname(recv.host_name);
    memcpy((void *)&targetaddr.sin_addr, hp->h_addr_list[0], (size_t) hp->h_length);
88

89
    if((sendto(sock_ptr->fd_data, buf, length, 0, (struct sockaddr *) &targetaddr, sizeof(targetaddr)) < 0)) {
90
91
92
      perror("sendto failed");
      return -1;
    }
93
94
95
96
  }
  return 0;
}

97
98
99
prrt_packet *prrt_recv(prrt_socket *sock_ptr) {
  unsigned char buffer[MAX_PAYLOAD_LENGTH];

100
101
102
103
104
  // RECEIVE DATA
  ssize_t n;
  struct sockaddr_in remote;
  socklen_t addrlen = sizeof(remote);

105
  n = recvfrom(sock_ptr->fd_data, buffer, MAX_PAYLOAD_LENGTH, 0, (struct sockaddr *) &remote, &addrlen);
106
107
108
109
  uint16_t remote_port = ntohs(remote.sin_port);
  char *remote_host = inet_ntoa(remote.sin_addr);
  printf("got a datagram from %s port %d\n", remote_host, remote_port);

110
111
  prrt_packet *packet = malloc(sizeof(prrt_packet));
  decode_packet_source(buffer, (uint16_t) n, packet);
112
113
114
115
116

  // REPLY
  struct sockaddr_in targetaddr;
  memset((char*) &targetaddr, 0, sizeof(targetaddr));
  targetaddr.sin_family = AF_INET;
117
  targetaddr.sin_port = htons((uint16_t) (remote_port + 1));
118
119
120
121

  struct hostent *hp;

  hp = gethostbyname(remote_host);
122
  memcpy((void *)&targetaddr.sin_addr, hp->h_addr_list[0], (size_t) hp->h_length);
123

124
  if((sendto(sock_ptr->fd_data, buffer, (size_t) n, 0, (struct sockaddr *) &targetaddr, sizeof(targetaddr)) < 0)) {
125
    perror("sendto failed");
126
    return NULL;
127
128
  }
  
129
  return packet;
130
131
}

132
133
134
135
136
int prrt_close_socket(prrt_socket *sock_ptr) {
  // TODO: clean up all receivers

  close(sock_ptr->fd_data);
  close(sock_ptr->fd_feedback);
137
138
139
  return 0;
}

140
ssize_t prrt_recv_feedback(prrt_socket *sock_ptr, void *bufin, size_t length) {
141
142
143
144
145
  printf("RECEIVING FB");
  ssize_t n;
  struct sockaddr_in remote;
  socklen_t addrlen = sizeof(remote);

146
  n = recvfrom(sock_ptr->fd_feedback, bufin, length, 0, (struct sockaddr *) &remote, &addrlen);
147
148
149
150
151
152
  uint16_t remote_port = ntohs(remote.sin_port);
  char *remote_host = inet_ntoa(remote.sin_addr);
  printf("got feedback from %s port %d\n", remote_host, remote_port);

  return n;
}